Mùa xuân là Tết trồng cây,
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1960

Bạn muốn tìm hoạt động gì?