Chào mừng bạn đến với Hệ thống Quản lý hoạt động sinh viên!

Chúng tôi mong rằng hệ thống sẽ giúp bạn tiếp cận gần hơn với các hoạt động tại trường, cũng như cải thiện chất lượng hoạt động trong các tổ chức Đoàn - Hội của trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Xem các hoạt động

HOẠT ĐỘNG TRONG 7 NGÀY TỚI

Tổng kết hoạt động - Liên hoan cuối năm

CD14CSH007 (Xem thông tin)
Chi Đoàn 14CSH
01/06/2017 - 00:00:00

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

CD16CK1011 (Xem thông tin)
Chi Đoàn 16CK1
31/05/2017 - 00:00:00

NGÀY CUỐI CÙNG

CD16CK1021 (Xem thông tin)
Chi Đoàn 16CK1
31/05/2017 - 00:00:00

ĐẠI HỘI TỔNG KẾT CUỐI NĂM

CD16CK1022 (Xem thông tin)
Chi Đoàn 16CK1
31/05/2017 - 00:00:00

Khai hội thiếu nhi

CD15HOH1011 (Xem thông tin)
Chi Đoàn 15HOH1
01/06/2017 - 00:00:00

Mùa thi nghiêm túc an toàn học kỳ 2

CD14VLTH0010 (Xem thông tin)
Chi Đoàn 14VLTH
02/06/2017 - 00:00:00

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

CH16CK1013 (Xem thông tin)
Chi Hội 16CK1
31/05/2017 - 00:00:00

NHÓM TIÊN PHONG

CH16CK1014 (Xem thông tin)
Chi Hội 16CK1
31/05/2017 - 00:00:00

TIỆC CHIA TAY

CH16CK1020 (Xem thông tin)
Chi Hội 16CK1
31/05/2017 - 00:00:00

Tổng kết

CH16SHH1009 (Xem thông tin)
Chi Hội 16SHH1
01/06/2017 - 00:00:00

Vì thiếu nhi ngoại thành

LCHDT015 (Xem thông tin)
31/05/2017 - 00:00:00
HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ ĐĂNG KÝ

Tổ chức ôn thi cuối kì 2

CD16CTT1008 (Xem thông tin)
Chi Đoàn 16CTT1
20/05/2017 - 00:00:00

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

CD16CK1011 (Xem thông tin)
Chi Đoàn 16CK1
31/05/2017 - 00:00:00

Đạt chuẩn Thanh niên khỏe năm học 2016 - 2017

CDCNTT012 (Xem thông tin)
Chi Đoàn 14CTT2
20/02/2017 - 00:00:00

GIẢI MÃ PHONG ẤN

CH15CSH2020 (Xem thông tin)
Chi Hội 15CSH2
20/10/2016 - 07:30:00

Sinh hoạt định kì

CACPVL007 (Xem thông tin)
CLB Âm nhạc AcousPhys
10/01/2017 - 00:00:00