Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2019 - 2022

Trả lời 60 câu hỏi trong thời gian 30 phút.