Thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật an ninh mạng 2018"

Sinh viên tham gia thi 01 lần duy nhất và hoàn thành đúng trên 50% số lượng câu hỏi (trên 15 câu) sẽ được công nhận hoạt động rèn luyện.

Các bạn tham gia thi nhớ bấm nút "NỘP BÀI" và chờ hệ thống hiển thị điểm và thời gian nộp bài nhé, nếu không nhấn NỘP BÀI và không nhận được thông báo trên màn hinh thời gian hệ thống ghi nhận điểm và bài thi của bạn thì bài thi sẽ không được công nhận.