Đội sinh viên tình nguyện

Mô tả
"Hãy cùng đồng hành và hành động cùng Đội SVTN khoa Địa Chất làm 1 việc có ý nghĩa 1+1>2"
Thông tin cơ bản
CLB - Đội - Nhóm