Mô tả

Đoàn khoa Địa chất trực thuộc Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên

.... Trải qua thời gian hình thành và phát triển lâu dài, Đoàn khoa Địa chất đã xây dựng được một vị thế vững mạnh trong hoạt động công tác Đoàn - Hội ở trường với những hoạt động, cuộc thi học thuật lớn lớn như: Nhà Địa chất tài năng; Bản lĩnh sinh viên Địa chất; Hội trại truyền thống khoa 18/11; Đặc biệt cuộc thi Chấn động Pangaea với 14 năm thực hiện thành công tốt đẹp.
.... Nhận thấy xu hướng hội nhập đang được phát triển đẩy mạnh Đoàn khoa Địa chất đã nhanh chóng tiếp thu và phát triển "Tuần lễ Địa chất" tạo sự giao lưu hòa nhập giữa sinh viên trong nước và bạn bè quốc tế.

Thông tin cơ bản
Cơ sở Đoàn (hoặc tương đương)