Mô tả
Chi đoàn 15hoh2 trực thuộc đoàn khoa khoa hóa học đại học KHTN quyết tâm xây dựng một chi đoàn vững chuyên môn, mạnh nghiệp vụ và chuẩn tác phong. Đồng thời cố gắng hết sức mình để xứng đáng là đoàn viên đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH cũng như là những búp măng non đang đi tìm ánh sáng mặt trời.
Thông tin cơ bản
Chi Đoàn