Mô tả
Chi đoàn 15CK1 đoàn kết!
Thông tin cơ bản
Chi Đoàn