Thi trực tuyến

# Tên hoạt động Thời gian Đơn vị tổ chức
13 Địa chất vàng 12/03/2017 - 00:00:00
13/03/2017 - 00:00:00
Chi hội 15DCH
CD14DTV003 Sinh hoạt chủ điểm tháng 10 - Chung sức trẻ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, lịch sự, nghĩa tình 27/10/2016 - 00:00:00
01/05/2017 - 00:00:00
Chi Đoàn 14DVT
CD1613DTV Sinh hoạt chủ điểm tháng 10 30/10/2016 - 00:00:00
31/10/2016 - 23:00:00
Chi Đoàn 13DTV
CD15DCH018 Địa chất vàng 12/03/2017 - 17:00:00
13/03/2017 - 23:00:00
Chi Đoàn 15DCH
CH15KVL2002 Sinh hoạt Chi Hội chủ điểm đợt 1 Chưa có Chi hội 15KVL2
DKDC030 Tôi là công dân Việt Nam 11/01/2017 - 00:00:00
13/01/2017 - 22:58:59
Đoàn Khoa Địa chất
15SHH1014 Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm đợt 2 22/03/2017 - 17:00:00
23/03/2017 - 20:00:00
Chi Đoàn 15SHH1
CD15CSH2027 CÀY "RANK" CÙNG 15CSH2 ĐỢT 5 07/04/2017 - 19:00:00
12/04/2017 - 23:00:00
Chi Đoàn 15CSH2
CD16DCH006 Cuộc thi học thuật của chi Đoàn 07/03/2017 - 00:00:00
18/03/2017 - 00:00:00
Chi Đoàn 16DCH
CH14SHH004 Sinh hoạt chủ điểm tháng 12 - TÔI YÊU HỘI SINH VIÊN 16/12/2016 - 01:00:00
20/12/2016 - 00:00:00
Chi Hội 14SHH
DTN2017999 BÀI TEST THỬ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 12/04/2017 - 22:45:00
13/04/2017 - 17:30:00
Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
DHKHTN170096 THI XẾP HẠNG ĐỢT 2 - "TUỔI TRẺ VỚI KHOA HỌC MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH" LẦN IX NĂM 2017 27/03/2017 - 20:00:00
27/03/2017 - 21:30:00
Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
CD14DCH2022 Cuộc thi học thuật "Bùng nổ Manau Loa" cấp chi Đoàn 10/12/2016 - 08:00:00
11/12/2016 - 20:00:00
Chi Đoàn 14DCH2
CD14DCH2025 Cuộc thi Tôi yêu Việt Nam lần III năm 2017 05/04/2017 - 20:00:00
07/04/2017 - 08:00:00
Chi Đoàn 14DCH2
CD16CK1004 SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 - THỬ TÀI KIẾN THỨC 12/12/2016 - 20:00:00
12/12/2016 - 23:55:00
Chi Đoàn 16CK1
CD15DTV1004 Thi online chủ đề:"Hành trình tìm hiểu Lịch sử" Chào mừng ngày Thống nhất Đất nước 30 - 04 19/04/2017 - 22:00:00
20/04/2017 - 22:30:00
Chi Đoàn 15DTV1
CD15DTV1006 Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm lần 2: "SỨC SỐNG CHI ĐOÀN" 17/04/2017 - 22:00:00
18/04/2017 - 22:00:00
Chi Đoàn 15DTV1
CD15CTT3012 Sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm đợt 2 Chưa có Chi Đoàn 15CTT3
CD16CK1017 SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM HỌC KÌ 2 - BÀI CA MUÔN THUỞ 08/04/2017 - 19:00:00
08/04/2017 - 23:55:00
Chi Đoàn 16CK1
CH16KTH001 Viếng Nghĩa Trang liệt sĩ-Thăm bảo tàng " Chứng tích chiến tranh" 26/12/2016 - 07:30:00
31/12/2016 - 19:00:00
Chi Hội 16KTH
CD14HOHTN106 Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 11/04/2017 - 08:00:00
16/04/2017 - 23:59:00
Chi Đoàn 14HOHTN