Thi trực tuyến

# Tên hoạt động Thời gian Đơn vị tổ chức
CD16CMT014 Sinh hoạt chủ điểm tháng 9 - 10 ( Đề 2) 01/12/2017 - 00:00:00
11/12/2017 - 00:00:00
Chi Đoàn 16CMT
17CH17CNTN02 Thi thử Nhập môn Công nghệ thông tin 1 10/01/2018 - 10:45:00
14/01/2018 - 10:45:00
Chi Hội 17CNTN
CD14TT2007 Sinh hoạt chủ điểm tháng 9 10 2017 08/12/2017 - 00:00:00
17/12/2017 - 23:58:00
Chi Đoàn 14TTH2
CBEE028 BEE Test đợt 2 (2017-2018) 06/12/2017 - 20:00:00
11/12/2017 - 23:00:00
BEE Club
CD17CTT1002 Sinh Hoạt Chi Đoàn 17CTT1 16/11/2017 - 12:00:00
18/11/2017 - 20:00:00
Chi Đoàn 17CTT1
CD16CTT1111 Sinh hoạt chủ điểm 16CTT1 01/12/2017 - 00:00:00
02/12/2017 - 23:00:00
Chi Đoàn 16CTT1
CD17CNTN002 Sinh hoạt chủ điểm Chi Đoàn 17CNTN tháng 11 28/11/2017 - 00:00:00
29/11/2017 - 22:00:00
Chi Đoàn 17CNTN
CD16CMT013 Sinh hoạt chủ điểm tháng 9 - 10 ( Đề 1) 30/11/2017 - 00:00:00
08/12/2017 - 00:00:00
Chi Đoàn 16CMT
18CD16KVL007 Cuộc thi Online “Tìm hiểu về Đoàn TNCS HCM” chào mừng 87 năm ngày thành lập. 26/03/2018 - 07:00:00
26/03/2018 - 23:00:00
Chi Đoàn 16KVL
17CD16KMT004 Theo dòng lịch sử "Tự hào Khoa học Tự Nhiên" 20/12/2017 - 07:00:00
24/12/2017 - 22:00:00
Chi Đoàn 16KMT
CD17DCH004 Thi thử Mac-Lenin 16/01/2018 - 07:00:00
18/01/2018 - 13:00:00
Chi Đoàn 17DCH
hoh1 Tìm hiểu về NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 21/12/2017 - 10:56:00
28/12/2017 - 10:57:00
Chi Đoàn 15HOH1
16CMT00003 Sinh hoạt chủ điểm tháng 9 + 10 29/10/2017 - 00:00:00
31/01/2017 - 23:59:00
Chi Hội 16CMT
CD16CK1029 CÙNG NHAU VƯỢT VŨ MÔN 01/03/2018 - 14:27:00
30/04/2018 - 14:27:00
Chi Đoàn 16CK1
17CD17CMT004 Cuộc thi học thuật: Theo dòng lịch sử 04/03/2018 - 10:00:00
04/03/2018 - 11:00:00
Chi Đoàn 17CMT
17CD17CMT007 Học thuật Tháng Ba 18/03/2018 - 17:17:00
18/03/2018 - 17:18:00
Chi Đoàn 17CMT
CD15KMT1032 Cuộc thi tìm hiểu Luật và chính sách Môi Trường 30/01/2018 - 23:07:00
03/02/2018 - 23:07:00
Chi Đoàn 15KMT1
CD15KMT1034 Kỉ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) Chưa có Chi Đoàn 15KMT1
CD16CMT016 Ôn tập cuối kì I (Hóa DDC3) 26/12/2017 - 08:00:00
27/12/2017 - 23:00:00
Chi Đoàn 16CMT
17DKĐT009 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử và học tập tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” 30/12/2017 - 19:00:00
31/12/2017 - 19:00:00
Đoàn Khoa Điện tử viễn thông
18DKĐT016 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Sinh viên với pháp luật” Chưa có Đoàn Khoa Điện tử viễn thông