Giải bóng đá "Sức trẻ CK" lần V năm 2016

Mô tả
Chưa có
Thông tin cơ bản
07/03/2017 - 08:30:00
Sân bóng đá Phú Thọ
Thông tin đăng ký
19/12/2016 - 00:00:00
25/02/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội