Giải đấu thể thao điện tử Esports

Mô tả
Hoạt động do các chi Đoàn liên kết thực hiện dưới sự giám sát của BCH Đoàn cơ sở Tổ chức thi đấu đồng đội giữa các lớp
Thông tin cơ bản
20/02/2017 - 08:00:00
Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Thông tin đăng ký
19/12/2016 - 00:00:00
Chưa có
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội