Đi dã ngoại kết hợp tham quan di tích lịch sử (2 ngày 1 đêm).

Mô tả
Chưa có
Thông tin cơ bản
18/02/2017 - 07:00:00
Văn Miếu Trấn Biên, Khu du lịch Cao Minh
Thông tin đăng ký
04/02/2017 - 00:00:00
17/02/2017 - 23:55:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội