Mô tả
Sắp tới kì thi giữa kì rồi, các bạn cảm giác ở nhà không tài nào ôn tập được, vì game, vì điện thoại, vì laptop v....v.....v....? Vậy thì mau xách balo lên và vào trường nào, 16CK1 đang chờ các bạn để ôn tập đó. Chúng ta cùng ôn tập, bù đắp cho nhau những lỗ hổng kiến thức, để giúp nhau vượt thác hóa rồng nào.... 16CK1 VÌ MỘT KÌ THÌ THẬT TỐT, ôn tập, ôn tập, ôn tập, FIGHTING!!!
Thông tin cơ bản
20/04/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
15/12/2016 - 00:00:00
19/04/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện