Mô tả
Các bạn ơi, mau tạo nhóm để học tập đi, Tết qua rồi, trở về với các bạn mình nào, cùng nhau cố gắng trải qua 1 học kì nữa thật thành công nha. Và chương trình "NHÓM TIÊN PHONG" xin được giúp đỡ một phần cho các bạn đến gần nhau hơn. Nhắc lại một chút phần chương trình để các bạn nắm: Môi trường giảng đường là môi trường trau dồi cho ta nhiều thứ để làm bước đệm cho đường đời. Trong đó có kĩ năng mềm, làm việc nhóm, giao tiếp với mọi người, đặc biệt IT luôn cần 2 kĩ năng đó. Vậy làm sao để trau dồi, các bạn luôn tự hỏi. Và nay đã có hoạt động giúp các bạn trả lời rồi. Mỗi bạn hãy đi vận động, tự lập cho bản thân 1 nhóm học tập - hoạt động (từ 3-10 người), để những năm sinh viên sẽ thật vui với bạn bè xung quanh, với kết quả thật tốt. Và chắc chắn là sẽ có quà cho nhóm hoạt động tốt - học tập xuất sắc rồi, quà bự luôn ý..... sẽ dùng kết quả cuối kì 2 để trao quà ngen ^^
Thông tin cơ bản
31/05/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
15/02/2017 - 00:00:00
30/05/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện