Mô tả
Sinh hoạt lớp nào, cùng chúc mừng các bạn nữ nào, đồng thời, tay bắt mặt mừng cùng các chiến hữu sau hơn 1 tháng xa nhau nào. Cùng với nhau vào đầu năm, để có vận may, có hạnh phúc, có vui vẻ nha.....Niềm hạnh phúc đó sẽ được nhân lên rất nhiều điều đó :3 . Và điểm lại một chút năm cũ, sau đó đặt mục tiêu mới cho năm tới nào....
Thông tin cơ bản
08/03/2017 - 08:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
15/12/2016 - 00:00:00
07/03/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống