TÔI YÊU HỘI SINH VIÊN - SHCD I

Mô tả
Tổ chức theo mô hình chạy trạm, kết hợp các trò chơi vận động, câu hỏi kiến thức và giao lưu ca hát,… với các trò chơi được lấy ý tưởng từ những game rất nổi tiếng như: Đào Vàng, Zombie Tsunami, Nấm lùn Mario kết họp những kiến thức và tình yêu về HSV
Thông tin cơ bản
15/11/2016 - 00:00:00
phòng D103
Thông tin đăng ký
15/11/2017 - 07:30:00
15/11/2017 - 10:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống