Mô tả
Sáng tạo chiếc áo đồng phục mang thương hiệu riêng của lớp 17-CNTN khoa CNTT Trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh của Chương trình đào tạo Cử nhân tài năng CNTT và khoa CNTT Trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng môi trường đoàn kết, thân thiện, lành mạnh, có nét đặc trưng riêng cho sinh viên lớp 17-CNTN trong các lễ-hội của Trường, Khoa. Phát huy tinh thần sáng tạo, năng động, lòng tự hào của sinh viên lớp. Trao dồi, học hỏi những kĩ năng về thiết kế, thẩm mĩ v.v.
Thông tin cơ bản
01/11/2017 - 00:00:00
Lớp 17 CNTN Khoa CNTT
Thông tin đăng ký
01/11/2017 - 00:00:00
16/11/2017 - 23:59:59
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2017-2018
Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện