Tham gia tập luyện và thi đấu cho đội bóng của lớp

Mô tả
Chưa có
Thông tin cơ bản
01/12/2016 - 00:00:00
Khuông viên làng Đại Học Quốc Gia
Thông tin đăng ký
19/12/2016 - 00:00:00
18/05/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội