Mô tả
Ngày của phụ nữ, nên chúng ta tổ chức chào mừng các bạn gái trong lớp bước lên một bậc cao mới mang tên phụ nữ sau đêm đó
Thông tin cơ bản
19/04/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
20/12/2016 - 00:00:00
26/04/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện