Mô tả
Là cuộc thi dành cho tất cả sinh viên 16CK, liên quan đến lập trình
Thông tin cơ bản
15/03/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
20/12/2016 - 00:00:00
14/03/2017 - 23:59:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện