Mô tả
2 ngày 1 đêm dã ngoại tại hồ đá. tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn uống, sinh hoạt. Đồng thời tổ chức giao lưu cùng các lớp bạn
Thông tin cơ bản
22/02/2017 - 00:00:00
hồ Đá
Thông tin đăng ký
19/12/2016 - 00:00:00
11/02/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội