Giải thi đấu Liên Minh Huyền Thoại 15CK

Mô tả
Giải giao hữu bộ môn E-Sport Liên Minh Huyền Thoại với các lớp 15CK
Thông tin cơ bản
08/03/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
20/12/2016 - 00:00:00
08/03/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội