Hoạt động tình nguyện kết hợp Chi Hội 2

Mô tả
Phát bánh mỳ ở cổng bệnh viện
Thông tin cơ bản
08/04/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
01/01/2017 - 00:00:00
12/03/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện