CTTN Dân Địa chất - Chắc Thời sự

Mô tả
Trong các buổi phỏng vấn xin việc, rất nhiều công ty (đặc biệt là công ty nước ngoài) có những câu hỏi không liên quan đến kiến thức chuyên ngành hay các kỹ năng mềm mà là những câu hỏi xoay quanh kiến thức xã hội, tình hình chính trị trong nước lẫn thế giới hiện tại. Nhiều ứng cử viên đã bị loại vì không thể trả lời được những câu hỏi này. Vì thế BCH Chị Đoàn 14DCH1 sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức xã hội, tin tức thời sự tiêu biểu qua các trang web, cùng với việc tổ chức trả lời câu hỏi trực tuyến xoay quanh nội dung đó qua SAM hằng tuần.
Thông tin cơ bản
Chưa có
Trực tuyến
Thông tin đăng ký
01/12/2016 - 00:00:00
01/04/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống